Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường


Hướng dẫn khai Sơ yếu lý lịch sinh viên tốt nghiệp
  1. Về hình thức khai: Có thể khai bằng tay hoặc bằng máy (trên file word). Nếu khai bằng máy đề nghị dùng font chữ Times New Roman, kiểu chữ thẳng, cỡ chữ 13.
  2. Về nội dung khai: Khai đầy đủ các nội dung trong mẫu biểu. Nếu khai bằng máy, đề nghị giữ nguyên định dạng của file
  3. Về hình thức văn bản: Khổ giấy A4, in 2 mặt, có chữ ký của người khai (ký và ghi đầy đủ họ tên)
  4. Về số lượng: Mỗi sinh viên làm 04 bản.
  5. Về hình thức thu nhận: Thu nhận theo lớp (lớp trưởng tập hợp các sinh viên trong lớp), thu từng cá nhân sinh viên (đối với sinh viên các khoá trước về làm tốt nghiệp với khoá sau)
  6. Về thời gian thu nhận: trước khi sinh viên bảo vệ ĐATN 1 tháng
  7. Địa điểm thu nhận: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (Bộ phận trực tư vấn sinh viên)
  8. Thời gian trả xác nhận Sơ yếu lý lịch: Trả cùng hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.

Nhấn vào link dưới đây để tải về mẫu sơ yếu lý lịch
Sơ yếu lý lịch

Bài tiếp theo:

  Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp
  Thủ tục nhận lại hồ sơ gốc
du học singapore