Cơ cấu tổ chức Cơ sở 2 - Đại học Thủy lợi


             Ban Giám đốc
          Các ban giáo viên
          Các ban chức năng
          Đảng, Đoàn thể 
 

 

Ban giám đốc:

Giám đốc: GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 

Email: kimnq@tlu.edu.vn

ĐT: 08 38 405 771

Đại học: Năm 1984 - Đại học Thuỷ Lợi, chuyên ngành Thủy nông

Thạc sỹ:  Năm 1995 – Đại học Kagawa, Nhật Bản, chuyên ngành Thủy Lợi

Tiến sĩ: Năm 1998 – Đại học Ehime, Nhật Bản, chuyên ngành Thủy lợi - Khoa học bảo vệ môi trường

 

 

Phó Giám đốc: ThS. Lã Bá Thiết

 

Email: labathietcs2@tlu.edu.vn

ĐT: 08 38 404 742

Đại học: Năm 1977 – Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Công trình thủy lợi

Thạc sỹ: Năm 1997 – Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Kỹ thuật công trình

 

Phó giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

 

Email: dangtinh@tlu.edu.vn

ĐT: 08 38 404 743

Đại học: Năm 1999 – Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Thủy nông

Thạc sỹ: Năm 2003 – Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Thủy nông

Tiến sĩ: Năm 2006 – Technical University of Denmark, Vương quốc Đan Mạch

 

Phó giám đốc: ThS. Lê Xuân Bảo

 

Email: lexuanbao@tlu.edu.vn  

ĐT: 08 38 404 744

Đại học: Năm 1995 – Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Kỹ thuật công trình

Thạc sỹ: Năm 2000 – Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Kỹ thuật công trình


 


 Các ban chức năng:

 

1.      Ban Đào tạo và Quản lý sinh viên                

           ĐT tại TPHCM: 080 86 076

           ĐT tại Bình Dương: 0650 38 24 440 

 

    Trưởng ban:PGS.TS. Phạm Văn Song 

     Email: songpv@tlu.edu.vn

Phó Trưởng ban: KS. Hoàng Lan Anh

   Email: lananhcs2@tlu.edu.vn 

 

   Phó Trưởng ban: ThS. Phùng Thị Thúy Hà

   Email: phungha1303@tlu.edu.vn 

 

   Phó Trưởng ban:ThS. Đỗ Tiến Khoa

   Email: tienkhoa@tlu.edu.vn

 

2.      Ban Giáo viên cơ bản cơ sở                                                    

            ĐT: 08 38 408 118

   Trưởng ban: ThS. Nguyễn Đăng Tâm

    Email: tamdhtl@tlu.edu.vn


 

  Phó Trưởng ban: ThS. Lê Thị Thúy Ngân

   Email: ngancs2@tlu.edu.vn

 

3.      Ban Giáo viên chuyên môn

             ĐT: 0650 37 48 583

 

      Phó ban: ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

    Email: ntpmai@tlu.edu.vn

 

 

4.      Ban Khoa học công nghệ    

            ĐT: 08 38 408 117    

    Trưởng Ban:      TS. Lê Trung Thành

    Email: thanh@tlu.edu.vn

 

 

   Phó Trưởng ban: ThS. Triệu Ánh Ngọc

    Email: ngocta@tlu.edu.vn

 

5.      Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị                          

           ĐT Văn thư tại TPHCM: 08 38 400 532

           ĐT tại Bình Dương: 0650 37 48 620  

 


  Trưởng ban: Mai Thị Xuân

    Email: xuanmai@tlu.edu.vn

 

    Phó Trưởng ban: ThS. Lã Văn Bằng

    Email: bangcs2 @tlu.edu.vn

 

6.      Ban Tài vụ      

            ĐT tại TPHCM: 08 38 405 772

            ĐT tại Bình Dương: 0650 38 22 916 

     Trưởng ban: CN. Phan Thị Minh Phương

     Email: phuongcs2@tlu.edu.vn     


    Phó trưởng ban: CN. Nguyễn Lan Anh

     Email: nguyenlananh@tlu.edu.vn

 

7.      Ban Thư viện                                                            

            ĐT tại TPHCM: 08 38 408 120

            ĐT tại Bình Dương: 0650 37 48 619  

     Trưởng ban: CN. Võ Thị Thúy Hằng

     Email: vthang_cs2@tlu.edu.vn


                            

Đảng, Đoàn thể:

 

1. Đảng bộ ĐCSVN CS2 Đại học Thủy Lợi

 
 Bí thư: ThS. Lã Bá Thiết

 Email: labathietcs2@tlu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

2. Công đoàn CS2 Đại học Thủy Lợi

  

  Chủ tịch: ThS. Nguyễn Đăng Tâm

  Email: tamdhtl@tlu.edu.vn

 

 

 

 

 

 


 3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

   Bí thư: KS. Bùi Xuân Khoa
   Email: Khoabx@tlu.edu.vn

 

 

 


 

 
 
             
 
  

 

 

 

 

Bài mới hơn:

  CÁC BAN CHỨC NĂNG
du học singapore